ارائه خدمات به شیوه‌های سنتی و رایج، فرسودگی تدریجی ابنیه و تجهیزات، ناهمگامی خدمات با تحولات و تکنولوژی روز، محدودیت منابع، همواره نارضایتی اقشار دانشگاهی را در پی داشته است. فقدان سیستم برنامه ریزی و نظارتی مستمر در ارائه خدمات موجب روزمرگی و اتخاذ سیاست‌های تسکینی بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی آن شده است. تنها راهکار رسیدن به وضعیت مطلوب در ارائه خدمات ایجاد نظام برنامه‌ریزی و برنامه محوری با در نظر گرفتن همه ملزومات آن می‌باشد، تا بتوان بدون اتلاف زمان با مشخص کردن اولویت‌ها، اطمینان بیشتر نسبت به تحقق اهداف و کاهش استرس‌ها و فشارهای روانی، توفیق دستیابی به نتایج مطلوب را رقم زد. توجه ویژه هیأت رئیسه محترم دانشگاه و در رأس آن، ریاست محترم دانشگاه ومعاونت محترم اداری ومالی به امور پشتیبانی می تواند زمینه ساز اتخاذ راهکارهای علمی و مهندسی و تلاش‌ مجدانه برای دستیابی به برنامه‌های متحول کننده‌ای در حوزه پشتیبانی باشد.

سامانه تحت وب اتوماسیون انبار و تدارکات

سامانه تحت وب اتوماسیون انبار و تدارکات

برای مشاهده سامانه تحت وب تدارکات روی ورود به سامانه کلیک نمائید.

سامانه تحت ویندوز

سامانه تحت ویندوز

برای نصب و راه اندازی سامانه تحت ویندوز تدارکات با شماره داخلی 4842 تماس بگیرید.